மாவட்டம்: தஞ்சாவூர்

துணைப் பொதுச் செயலாளர்
மறுமலர்ச்சி தி.மு.க.
வடக்கூர் (அஞ்சல்) கோட்டைத் தெரு (வழி)
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் 614 902
போன் 04372 - 24 4427
செல் 94431 - 66427

 

உருவாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு
திரு. கார்த்திகேயன்
த. சுபாஷ், த/பெ Dr. இரா. தண்டபானி (Late)